Gnisslet

Följande skrivelse inkom idag från Peter Monthan som representerar sjövillorna (styrelsen har bett om en kontinuerlig återkoppling):

Nicklas på L-bryggan som hjälper oss med det här har för ca 2 veckor
sedan bytt ut hjulen mot bättre, lagrade hjul. Det har uppenbarligen
inte hjälpt oss så mycket då det tidvis fortfarande gnisslar och
”sjunger” i konstruktionen. Vi har även haft en annan firma här som
också föreslagit nya hjul vilket alltså inte ser ut att lösa hela
problemet. En annan åtgärd som redan genomförts är att de kättingar som
håller bryggan mot botten spänts för att minska rörelserna som uppstår.

Det vi har kvar att göra är att ytterligare isolera de olika sektionerna
i landgången med den gummimatta som vi provat med på en av sektionerna.
Det kan förhoppningsvis ge en förbättring men det finns förstås inga
garantier. Nicklas kommer att genomföra detta efter en planerad
operation så det dröjer några veckor innan det kan komma på plats.

Det är ungefär vad vi har kvar när det gäller idéer till förbättring så
om det finns andra uppslag på åtgärder så får vi ta upp även dem till
diskussion. Det är tråkigt förstås att det upplevs som störande med
ljuden från landgången och vi kan bara beklaga detta och försöka hitta
lösningen framgent med vidare åtgärder.

Gnisslet

Vidarebefordrar en skrivelse daterad idag från Peter Monthan som representerar sjövillorna ang gnisslet:

Nicklas på L-bryggan som hjälper oss med det här har för ca 2 veckor
sedan bytt ut hjulen mot bättre, lagrade hjul. Det har uppenbarligen
inte hjälpt oss så mycket då det tidvis fortfarande gnisslar och
”sjunger” i konstruktionen. Vi har även haft en annan firma här som
också föreslagit nya hjul vilket alltså inte ser ut att lösa hela
problemet. En annan åtgärd som redan genomförts är att de kättingar som
håller bryggan mot botten spänts för att minska rörelserna som uppstår.

Det vi har kvar att göra är att ytterligare isolera de olika sektionerna
i landgången med den gummimatta som vi provat med på en av sektionerna.
Det kan förhoppningsvis ge en förbättring men det finns förstås inga
garantier. Nicklas kommer att genomföra detta efter en planerad
operation så det dröjer några veckor innan det kan komma på plats.

Det är ungefär vad vi har kvar när det gäller idéer till förbättring så
om det finns andra uppslag på åtgärder så får vi ta upp även dem till
diskussion. Det är tråkigt förstås att det upplevs som störande med
ljuden från landgången och vi kan bara beklaga detta och försöka hitta
lösningen framgent med vidare åtgärder.